Podmínky zpracování osobních údajů aplikací "Stormm - synchronizace s Google kalendářem"

Kdo požaduje data uživatele Google?

Aplikace "Stormm synchronizace s Google kalendářem", dále jen aplikace,  je určena pro zaměstnance a spolupracujících osob firem M & M reality holding a.s., M&M finance company s.r.o. a M&M pojišťovací s.r.o., kteří mají uživatelský účet v informačním systému STORMM.

Aplikace slouží k automatické synchronizaci událostí a úkolů vytvořených v IS STORMM, který provozuje společnost M & M reality holding a.s., do Google kalendáře uživatele. Využití této aplikace není pro uživatele IS STORMM povinné. Její využívání je volitelné a v případě, že uživatel nechce synchronizovat kalendářové události a úkoly vytvořené v IS STORMM do svého osobního Google kalendáře, nemusí ji využívat.

K jakým datům aplikace přistupuje?

Aplikace neukládá žádné osobní údaje uživatele. Uživatel se autentizuje a autorizuje prostřednictvím svého uživatelského účtu ve službě Google. Aplikace ukládá přístupový token, pomocí kterého aplikace přistupuje k údajům ze služeb Google kalendář a Google úkoly. Aplikace přistupuje pouze k záznamům, které byly vytvořeny v IS STORMM. Nečte a neukládá údaje z událostí, které byly vytvořeny mimo něj. K informacím získaným z Google kalendáře má přístup pouze uživatel, jemuž uvedená data patří. Tyto data nejsou v žádném případě zpřístupněna dalším uživatelům.

Jaká oprávnění aplikace vyžaduje?

Aplikace vyžaduje přístup ke čtení seznamu kalendářů uživatele, aby si uživatel mohl zvolit, do kterého kalendáře chce události ukládat.

Aplikace vyžaduje přístup ke čtení a zápisu do kalendářů uživatele, aby mohla v nich vytvářet a modifikovat události, případně změny v nich propsat zpět do IS STORMM.

Aplikace vyžaduje přístup ke čtení seznamů úkolů uživatele, aby si uživatel mohl zvolit, do kterého seznamu chce úkoly ukládat.

Aplikace vyžaduje přístup ke čtení a zápisu do úkolů uživatele, aby mohla v nich vytvářet a modifikovat úkoly, případně změny v nich propsat zpět do IS STORMM.

Proč aplikace vyžaduje přístup k datům uživatele Google?

Aplikace vyžaduje přístup ke kalendáři a úkolům uživatele Google, aby do nich mohla uložit události a úkoly, které byly vytvořeny v CRM modulu informačního systému STORMM. 

Jak lze odvolat souhlas k přístupu k datům uživatele Google

Uživatel může kdykoli synchronizaci ukončit. Pak jsou veškeré přístupové tokeny zapomenuty a aplikace nadále nemá přístup k datům uživatele Google.