subHeader

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

15.07.2015

M&M Reality holding a. s. se sídlem Praha 1, Staré Město, Krakovská 1675/2 svolává mimořádnou valnou hromadu, která se uskuteční 27. 8. 2015.

Vážený akcionáři,

tímto Vás zvu na mimořádnou valnou hromadu společnosti M&M reality holding a.s., která se koná v úterý dne 27. srpna 2015 od 15.00 hod., na adrese Macharova 302/13, 702 00 Ostrava, v AK Harmečko Klimeš Legal.

Program mimořádné valné hromady:

  • Schválení programu
  • Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti M&M reality holding a.s. o částku ve výši 28.000.000,-- Kč (dvacet osm miliónů korun českých), když nově bude celková výše základního kapitálu společnosti 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 2800 kusů nových listinných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Nové vydané akcie budou v celém rozsahu upsány pan Petr Morcinek, nar. 4. 11. 1970, trvale bytem Českobratrská 28, Ostrava, PSČ 702 00. Místem pro úpis akcií je kancelář vedení společnosti v Ostravě, Nádražní 535/15, a musí být upsány nejpozději do 60 dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady společnosti o navýšení základního kapitálu ve veřejném rejstříku.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne úpisu akcií.

Návrh usnesení valné hromady zní:

Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti M&M reality holding a.s. o částku ve výši 28.000.000,-- Kč (dvacet osm miliónů korun českých), když nově bude celková výše základního kapitálu společnosti 30.000.000,-- Kč (třicet miliónů korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude rozděleno na 2800 kusů nových listinných kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,-- Kč (deset tisíc korun českých). Nové vydané akcie budou v celém rozsahu upsány pan Petr Morcinek, nar. 4. 11. 1970, trvale bytem Českobratrská 28, Ostrava, PSČ 702 00.Místem pro úpis akcií je kancelář vedení společnosti v Ostravě, Nádražní 535/15, a musí být upsány nejpozději do 60 dnů ode dne zveřejnění usnesení valné hromady společnosti o navýšení základního kapitálu ve veřejném rejstříku.Upisovatel je povinen splatit celý emisní kurs ve lhůtě 3 (tří) měsíců ode dne úpisu akcií.

  • Diskuse

Na valnou hromadu mají přístup pouze ti akcionáři, kteří předloží k nahlédnutí originální akcie společnosti. Bez tohoto nemůže být na valnou hromadu nikdo vpuštěn.

Dalibor Machala
svolávající valné hromady

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu

Aktuality

Nenašli jste, co hledáte?

Zadejte svou vlastní poptávku a my budeme hledat za vás.

Prodejte svou nemovitost

Každou hodinu
prodáme 8 nemovitostí
Máme více než 100 000 poptávek po bydlení
Masivní inzerce v celé ČR

Novinky na blogu

Pozvánka na valnou hromadu

31.07.2022

Vážení akcionáři, dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu, která se koná dne 31. Srpna 2022 od 9 hod. v  sídle advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 11000

Celou pozvánku najdete zde a přílohu č. 1 zde

Články

Pozvánka na valnou hromadu

25.05.2022

Vážení akcionáři, dovolujeme si Vás pozvat na řádnou valnou hromadu, která se koná dne 29. června 2022 od 9 hod. v Ostravě, ul. Nádražní 535/15.

Celou pozvánku najdete zde.

Články

Ceny bytů neklesnou, shodují se experti

02.05.2022

Ačkoli úrokové sazby hypoték stále stoupají, nemovitosti se prodávají. Experti neočekávají, že by se ceny v nejbližší době snižovaly.

Články