Dědictví

Tazatel: Romana Bártová
01.10.2014
Dotaz:

Dobrý den. Můj manžel zdědil společně se svým bratrem rodinný domek + parcelu. Jeho bratr má 1/6. Manžel má v domku trvalý pobyt a opravuje ho, platí daň z nemovitosti. Pan bratr nepřispívá a trvalý pobyt má v Praze. Pořídili jsme si na zahradu ovce, aby jsme nemuseli sekat trávu. Jemu jsme to oznámili. Nyní ale manželovi vyhrožuje soudem, že jsme to udělali bez jeho dovolení. Má na to právo? A kdo určí, která je jeho šestina. Můžeme mu zakázat chodit do domu, kde je vše manželovo(vybavení). Manžel žije v domě od narození a po smrti matky, před deseti lety dům, spravuje a bratr tam začal jezdit až nyní.

Odpovídá: Vaše M&M právní poradna Odpověď:

Dobrý den, Co se týče spoluvlastnického podílu, ten vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Spoluvlastníkovi náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věci nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci, které se dělí podle poměru podílů.
Dále co se týče správy společné věci, každý ze spoluvlastníku je oprávněn podílet se na správě a při rozhodování se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů. O běžné správě rozhodují většinou hlasů.  Navrhne-li některý ze spoluvlastníků soudu, aby rozhodl, že rozhodnutí většiny spoluvlastníků nemá vůči němu právní účinky, aby takové rozhodnutí zrušil, nebo je nahradil svým rozhodnutím, uspořádá soud právní poměry podle slušného uvážení. Závěrem usuzuji, že dle mého názoru je bratr vašeho manžela oprávněn se domáhat rozhodnutí ohledem správy společné věci na soudě. Jak se ale o správě rozhodne, je v kompetenci soudu. Jak jsem již psala výše, podíl je na celku a nelze ho přesně vymezit, jenom v případě, že byste soud požádali o zrušení spoluvlastnictví, co je ale možné jenom v případě, že lze předmět spoluvlastnictví rozdělit, v čem by možná mohl nastat problém, jelikož rozdělení domu je obtížné. Dále je možné zrušit spoluvlastnictví dohodou o vypořádání mezi spoluvlastníky. 

Naposledy upraveno: 20.02.2019

Další dotazy z kategorie Časté dotazy

Rezervační smlouva

20.10.2014

Na jak dlouho dáváte rezervační smlouvu při koupi nemovitosti.

Věcné břemeno

01.10.2014

Dobrý den, v roce 1985 jsme vybudovali podzemním kabelem přípojku NN od sloupu NN k chatě - do pojistkové skříně v délce cca 35m. Na vybudování byl zpracován projekt schválený stavebním odborem příslušného MÚ. ČEZ nám na základě toho připojilo elektřinu a dodali elektroměr, takže elektřinu legálně odebíráme již 29 let. Pozemek přes který přípojka vede je ve vlastnictví Pozemkového úřadu a pronajímá jej společnosti s.r.o. jako pastvinu. V současné době zřejmě tento pozemek půjde do veřejné nabídky a my máme obavu, že nový majitel by mohl přípojku poškodit nebo zlikvidovat. Obrátil jsem se na ČEZ aby nám přípojku vytyčil v zájmovém území. ČEZ ale tuto přípojku v evidenci nemá. Na základě toho vydal souhlas s územním řízením, stavebním řízením a se zjednodušeným územním řízením. Prosím o radu, jak postupovat, aby na přípojku bylo zřízeno věcné břemeno a ČEZ trasu vytyčil. Předem mockrát děkuji.

Dědictví

01.10.2014

Dobrý den. Můj manžel zdědil společně se svým bratrem rodinný domek + parcelu. Jeho bratr má 1/6. Manžel má v domku trvalý pobyt a opravuje ho, platí daň z nemovitosti. Pan bratr nepřispívá a trvalý pobyt má v Praze. Pořídili jsme si na zahradu ovce, aby jsme nemuseli sekat trávu. Jemu jsme to oznámili. Nyní ale manželovi vyhrožuje soudem, že jsme to udělali bez jeho dovolení. Má na to právo? A kdo určí, která je jeho šestina. Můžeme mu zakázat chodit do domu, kde je vše manželovo(vybavení). Manžel žije v domě od narození a po smrti matky, před deseti lety dům, spravuje a bratr tam začal jezdit až nyní.

Anuita

24.09.2014

Mám se stěhovat do bytu do OV, vracím zpět byt v nájmu. A družstevníci po mě chtějí, abych zde nechala novou skříň a kuchyň, kterou jsem si celou hradila. Ta stará kuchyň i skříň, už tu stála 38 let a anuita byla splacená už dávno. Mají právo po mě něco chtít? Jak mám prosím postupovat?

Nenašli jste, co hledáte?

Zadejte svou vlastní poptávku a my budeme hledat za vás.

Prodejte svou nemovitost

Každou hodinu
prodáme 8 nemovitostí
Máme více než 100 000 poptávek po bydlení
Masivní inzerce v celé ČR

Poslat nabídku na E-mail

Formulář byl úspěšně odeslán.