Dědictví

Tazatel: Romana Bártová

Dotaz:

Dobrý den. Můj manžel zdědil společně se svým bratrem rodinný domek + parcelu. Jeho bratr má 1/6. Manžel má v domku trvalý pobyt a opravuje ho, platí daň z nemovitosti. Pan bratr nepřispívá a trvalý pobyt má v Praze. Pořídili jsme si na zahradu ovce, aby jsme nemuseli sekat trávu. Jemu jsme to oznámili. Nyní ale manželovi vyhrožuje soudem, že jsme to udělali bez jeho dovolení. Má na to právo? A kdo určí, která je jeho šestina. Můžeme mu zakázat chodit do domu, kde je vše manželovo(vybavení). Manžel žije v domě od narození a po smrti matky, před deseti lety dům, spravuje a bratr tam začal jezdit až nyní.

Odpověď:

Dobrý den, Co se týče spoluvlastnického podílu, ten vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na vytváření společné vůle a na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví věci. Vzhledem k věci jako celku, se spoluvlastníci považují za jedinou osobu a nakládají s věcí jako jediná osoba. Každý spoluvlastník má právo k celé věci. Spoluvlastníkovi náleží vyúčtování, jak bylo se společnou věci nakládáno, i podíl z plodů a užitků ze společné věci, které se dělí podle poměru podílů.
Dále co se týče správy společné věci, každý ze spoluvlastníku je oprávněn podílet se na správě a při rozhodování se hlasy spoluvlastníků počítají podle velikosti jejich podílů. O běžné správě rozhodují většinou hlasů.  Navrhne-li některý ze spoluvlastníků soudu, aby rozhodl, že rozhodnutí většiny spoluvlastníků nemá vůči němu právní účinky, aby takové rozhodnutí zrušil, nebo je nahradil svým rozhodnutím, uspořádá soud právní poměry podle slušného uvážení. Závěrem usuzuji, že dle mého názoru je bratr vašeho manžela oprávněn se domáhat rozhodnutí ohledem správy společné věci na soudě. Jak se ale o správě rozhodne, je v kompetenci soudu. Jak jsem již psala výše, podíl je na celku a nelze ho přesně vymezit, jenom v případě, že byste soud požádali o zrušení spoluvlastnictví, co je ale možné jenom v případě, že lze předmět spoluvlastnictví rozdělit, v čem by možná mohl nastat problém, jelikož rozdělení domu je obtížné. Dále je možné zrušit spoluvlastnictví dohodou o vypořádání mezi spoluvlastníky. 

Odpovídá: Vaše M&M právní poradna

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Naposledy upraveno: 1.10.2014
Kategorie: Časté dotazy

Máte dotaz? Napište nám nebo projděte kategorie poradny