Tipy Realitního magazínu

30.06.2021

Každý den na Primě Vám přinášíme Realitní magazín, níže zde odpovídáme na časté dotazy klientů

Bezdlužnost vůči SVJ: Jak je to s dluhy vlastníka bytové jednotky vůči SVJ?

Někdy se stane, že předchozí vlastník bytové jednotky má vůči SVJ dluh. Ten při jejím převodu přechází na nového nabyvatele. Proto existuje Potvrzení SVJ o výši dluhů. Pokud předchozí vlastník nějaký dluh má, přejde automaticky na nového nabyvatele bytové jednotky. V případě, že hodnota dluhu je nulová, jedná se o potvrzení bezdlužnosti vůči SVJ.

Stavební pozemek: Nespalte se při koupi pozemku a zjistěte o něm vše důležité

Co vše máte požadovat při koupi takového pozemku? Předně výpis z katastru nemovitostí, ze kterého zjistíte, kdo je vlastníkem pozemku a jestli jich třeba není víc. Dozvíte se také, zda pozemek nemá právní vady. Zejména pak věcná břemena, zástavní či předkupní práva či zahájenou exekuci. Důležité jsou také informace z územního plánu. Tak zjistíte, zda je možné na pozemku stavět. Některé obce pak mají vlastní obecní regulativy, které popisují, jakou stavbu v místě povolí a která se tam stavět nesmí. Rozhodně vám v obci s pěti sty obyvateli nedovolí na návsi mrakodrap. Rozhodně se také vyplatí informace o režimu právního přístupu k pozemku. Zvláště v případě, kdy přístupová cesta vede přes cizí pozemek. Zajímat by vás měla také existence a dostupnost sítí. Prohlédněte si také povodňovou mapu. A ještě jedna důležitá věc: na pozemku může být stavební uzávěra. To znamená, že vám tam nikdo stavbu nepovolí, protože tím místem už za pět let povede třeba tříproudová dálnice.

Skryté vady: Za skryté vady odpovídá 5 let prodávající

Celý dům si před koupí projdete, líbí se vám a tak jej koupíte. Nicméně i sebekrásnější dům může mít skryté vady, které nejsou obvyklou prohlídkou nebo kontrolou zjistitelné. A přestože na nemovitosti existovaly už při jejím převzetí, projeví se až koupi. V takové případě za ně odpovídá prodávající. Může se jednat třeba o plíseň na stěnách zakrytých sádrokartonem, praskání podlah překrytých plovoucí podlahou nebo třeba zápach z netěsněné kanalizace, který se objeví až po prvním dešti. Za takové vady odpovídá prodávají. Uplatnit skrytou vadu nemovitosti můžete po dobu 5 let po koupi nemovitosti. V takovém případě máte nárok na odstranění vady na náklady prodávajícího, slevu z ceny nemovitosti a v nutných případech také na odstoupení od kupní smlouvy.

Daň z příjmu FO: V některých případech při prodeji nemovitosti daň z příjmu neplatíte

Tuto daň hradí prodávající po prodeji nemovitosti. Prodávající nabyl příjem, který je třeba zdanit. Daň se hradí z rozdílu mezi příjmem a výdaji a činí 15%, což není úplně málo. Proto je na ni dobré myslet, když stanovujete prodejní cenu nemovitosti. Od placení daně jste osvobozeni, pokud nemovitost sloužila alespoň dva roky jako vaše trvalé bydliště a zároveň jste ji obývali. Další možností, jak se osvobodit od daně z příjmu, je situace, kdy zisk z prodeje obratem investujete do nového bydlení.

Neplatící nájemník: Pokud nájemník neplatí, vypovězte jej bez výpovědní lhůty

Pokud vám nájemník nehradí nájem, můžete postupovat v režimu výpovědi z nájmu dle Občanského zákoníku. V případě, že nebyly uhrazeny nájmy za 3 měsíce, jste oprávněni nájem vypovědět bez výpovědní lhůty. Nejdříve však musíte nájemce vyzvat k nápravě. Až poté můžete nájem vypovědět. V případě, že se nájemce nevystěhuje do jednoho měsíce po ukončení nájemního vztahu, můžete podat žalobu na vyklizení.

Příjezd k nemovitosti: Máte právně ošetřen přístup k nemovitosti? Je to důležité

Abyste předešli situaci, kdy se na vlastní pozemek dostanete výhradně helikoptérou, je dobré prověřit, jakým způsobem je k němu zajištěn přístup. Přístup na sousedovo „dobré slovo" nemá žádnou váhu a je dobré jej mít ošetřený právně. Přístupová cesta může být ošetřena několika způsoby: místní komunikace, účelová komunikace, věcné břemeno, podílové spoluvlastnictví atd. Bez právně zajištěného přístupu k pozemku mohou vznikat, a také vznikají, spory se sousedy, které pak končí u soudu a stojí spousty času, nervů a peněz.

Darování nemovitosti: Pokud se k vám obdarovaný chová nevděčně, můžete dar odvolat

Pokud se babička rozhodne darovat svou nemovitost vnoučkovi, musí to být ošetřeno darovací smlouvou. Bezúplatný převod nemovitosti na základě darovací smlouvy se odehrává nejčastěji v rámci rodiny, ale není to podmínkou. Je také dobré vědět, že do darovací smlouvy můžete zapsat určité podmínky, které musí obdarovaný splnit, jinak lze dar odvolat. Existuje také institut Odvolání daru pro nevděk, pokud obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti ublíží. Bezúplatný převod nemovitosti může být při splnění zákonných podmínek osvobozen od daně z příjmu.

Vydržení nemovitosti: Lhůta pro vydržení nemovitosti je 10 nebo 20 let

Aby mohlo dojít k řádnému vydržení nemovitosti, musí být splněno několik zákonných podmínek. Vedle podmínky nepřerušené držby po zákonem stanovenou dobu, je také potřeba aby se jednalo o držbu poctivou a pravou. V případě poctivé držby nemovitosti se jedná o lhůtu držby po dobu delší 10 let. Právní důvod držby musí být prokázán. Existuje i varianta mimořádného vydržení po uplynutí dvojnásobné doby, tedy dvaceti let. Mimořádné vydržení se samozřejmě neuplatní v případech, kdy se držiteli prokáže nepoctivý úmysl - nepoctivý držitel tedy vlastnické právo nenabude ani v tomto případě. V případě sporu o oprávněnosti vydržení věc rozhoduje soud.

 

Chalupa na cizím pozemku: Zjistěte si, jestli se k chalupě dostanete i příští rok

Pokud se rozhodnu koupit stavbu bez pozemku, musím především zjistit, jak je zajištěn přístup k nemovitosti. Je vhodné také vyřešit předkupní právo mezi stavbou a pozemkem. Komplikovanější je také financování úvěrem. A v neposlední řadě je dobré také zjistit, zda se v budoucnu nebude drasticky zvyšovat nájem za užívání pozemku. 

Nemovitost v SJM: Kdy vlastní manželé nemovitost společně?

Do vlastnického režimu společného vlastnictví manželů spadá nemovitost, kterou manželé společně nabyli v době trvání manželství. S takovou pak nakládají vždy společně. V případě, že jeden z manželů nemovitost vlastnil již před vstupem do manželství, je jejím výlučným vlastníkem on. Samozřejmě má možnost upravit tuto skutečnost jinak a formou smlouvy o SJM ji ošetřit.

Zdroj: CNN prima news

Články

Nenašli jste, co hledáte?

Zadejte svou vlastní poptávku a my budeme hledat za vás.

Prodejte svou nemovitost

Každou hodinu
prodáme 8 nemovitostí
Máme více než 100 000 poptávek po bydlení
Masivní inzerce v celé ČR

Novinky na blogu

Kam zamíří ceny nemovitostí? Realitní trh 2022 očima expertů

28.12.2021

Ne a ne se zastavit. Tak by se dal shrnout vývoj cen na realitním trhu v posledním desetiletí. Kdo očekával, že v letošním roce už ceny rezidenčních nemovitostí najdou svůj strop, nepochodil. Nadějí tak zůstává rok 2022. Kam ceny nemovitostí zamíří a co je bude ovlivňovat, jsme se zeptali expertů.

Články

Velké realitky trvají na kurzech před makléřskými zkouškami. Vadí jim, že to jinde jde i bez nich

17.12.2021

Deset tisíc českých realitních makléřů musí od ledna prokázat své vzdělání. Jinak nemohou s prací pokračovat. Totéž se týká i nováčků, které ke vstupu do realitního byznysu zlákal boom, jímž celý trh prochází. Potvrzení nutné k výkonu profese, které po makléřích chce realitní zákon, zajistí některé obory vysokých škol, praxe nebo absolvování odborné zkoušky. U posledního způsobu ale zájemci naráží na značně rozdílné podmínky. Jedna z největších kanceláří na trhu Re/Max si budoucí makléře školí sama. Chce, aby prošli třítýdenním kurzem v její RX Akademii, ve které jsou lektory stávající zprostředkovatelé. Bez absolvování kurzu firma nováčky nepošle ke zkoušce, která je pro jejich další práci nezbytná. „Naučil jsem se tam, jak postupovat na schůzce, jak nachystat věci z katastru, jak postupovat se smlouvou. Bez toho by start do praxe byl výrazně těžší,“ říká Petr Motyčka, makléř ze sítě Re/Max Delta, který zaškolení a zkoušku absolvoval ještě před platností zákona. Kancelář ročně pošle ke zkouškám kolem 350 uchazečů, z nichž certifikát dostane asi 80 procent. 

Články

Šéf M&M reality: Žádná cenová bublina u nemovitostí není, dolů to nepůjde

25.11.2021

Největší tuzemská realitní kancelář M&M reality chce všechny své nemovitosti prodávat formou aukce. Podle jejího šéfa Petra Morcinka je to při současné vysoké poptávce na trhu nejspravedlivější způsob a také cesta, jak zvednout prodejní cenu na maximum. „Realitka pracuje pro prodávajícího, jejím posláním je prodat co nejdráž,” říká.

 

 

Články