Ústní dohoda o nájmu

Tazatel: Jana Gondeková

Dotaz:

Dobrý den,chtěla jsem vás požádat o radu s pronájmem bytu. Pronajala jsem byt v mém os. vlastnictví své neteři, která v něm bydlí již tři roky, Po dvou letech přestala platit ve stanovené době, kterou jsme si domluvily a neustále porušuje placení nájmu, někdy nemá zaplacené i dva měsíce, ale potom zaplatí, opět nemá zaplacený za 1 měsíc a já nemám z čeho svůj byt zaplatit, řekla jsem jí at' se vystěhuje a ona byt nechce opustit, nemáme ani písemnou smlouvu o pronájmu bytu, byly jsme dohodnuty jen o pronájmu osobně, daň z pronájmu bytu ale platím. Před měsícem jsem jí písemně předala, aby se do měsíce vystěhovala, ale ona mi řekla, že se nevystěhuje co mám v takovém případě dělat a je tato smlouva mezi námi jen takto domluvená platná? Děkuji za vaši odpověd'.

Odpověď:

Dobrý den, dle §2237 občanského zákoníku vyžaduje smlouva o nájmu bytu písemnou formu. Dále však dle tohoto paragrafu pronajímatel nemá právo namítnout vůči nájemci neplatnost smlouvy pro nedostatek formy. Dle § 2238 užívá-li nájemce byt po dobru tří let v dobré víře, že nájem je po právu, považuje se nájemní smlouva za řádně uzavřenou. Dle výše uvedeného a popisu Vaší situace je smlouva řádně uzavřená. Co se týče skončení nájmu, vy jako pronajímatel můžete nájem vypovědět v tříměsíční výpovědní době poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu. Za hrubé porušení se považuje zejména nezaplacení nájemného a nákladů za služby za dobu alespoň 3 měsíců, poškozování bytu závažným způsobem, užívání bytu jiným způsobem, než bylo ujednáno... Pokud hrubě neporušuje své povinnosti, není důvod pro výpověď...

Odpovídá: Vaše právní poradna

Byla pro Vás tato informace užitečná?

Naposledy upraveno: 13.11.2014

Máte dotaz? Napište nám nebo projděte kategorie poradny